5 tips inför rapportperioden

Fyra gånger om året rapporterar noterade bolag hur verksamheten går och vart den är på väg. Detta är din chans som investerare att få kläm på hur bolaget utvecklas och stämma av din investerings tes. Men hur förbereder du dig på bästa sätt? Vi tänkte nu gå igenom några konkreta tips på hur du kan se till att vara på tårna så att du vet hur du ska agera när rapporten kommer.
1. Håll dig uppdaterad

Vad har hänt sedan den förra rapporten? Har det kommit några intressanta pressmeddelanden? Har det kommit några vinstvarningar eller omvända vinstvarningar? Ett bra tillvägagångssätt är att läsa igenom den förra rapporten för att ha i färskt minne vad som sades då. Passa på att skriva ner de tre viktigaste sakerna som du vill följa upp när nästa rapport kommer. Tillexempel hur går försäljningen av den nya produkten? Har de finansiella målen ändrats? Är den nya VD:n fortfarande lika positiv?
2. Hur går det för andra bolag i sektorn?

En bra vägvisning om hur rapporten kan bli är att titta på hur bolag i samma sektor som rapporterar tidigare har utvecklats och hur deras rapport har tagits emot. Tillexempel är du nyfiken på HM kan det vara bra att titta på Inditex som rapporterar några dagar tidigare. Då både bolagen är globala ställs de för liknande problem och utmaningar.
3. Hur har insynspersoner agerat?

Insynspersoner är personer som har extra god insyn i bolagets verksamhet. Det kan tillexempel vara personer i ledande befattning så som VD eller CFO men också styrelseledamöter. Enligt rådande förordning så måste insynspersoner rapportera in handel i bolagets aktie till finansinspektionen. Insynspersoner får dessutom inte handla bolagets aktie en månad före rapportdatum. Denna period kallas för den tysta perioden. Genom att ha koll på hur insynspersonerna agerar kan du få en bättre bild om det kommer bli en bra eller dålig rapport. Många köp från insynspersoner innan den tysta perioden kan indikera att det blir en stark rapport medans många sälj kan indikera att rapporten kommer att den kommer att vara svag.

För att se hur insynspersoner har agerat går att se genom Finansinspektionens Insynsregister, eller så kan man få tillgång till samma data men i ett smidigare format genom Traders Alloy


Insynsregistret

Traders Alloy
4. Frågetecken? Kontakta Investor Relations!

I takt med att du analyserar bolaget inför rapport kanske det finns några saker som du inte riktigt får kläm på? I sådant fall rekommenderar vi att du hör av dig till bolagets Investor Relations avdelning. Investor Relations är bolagets avdelning som har till uppgift att serva investerare med den information som de behöver. Det finns ofta en eller två kontaktpersoner att höra av sig till och vanligtvis får man svar inom en vecka.
5. Diskutera med en kompis!

Det sista tipset vi har är att diskutera bolaget med en kompis, och gärna någon som har en annan åsikt om bolaget än vad du har. Ta med dina tre viktigaste variabler och kontrollera om dina argument verkligen håller när din kompis försöker sticka hål på dem.
Made on
Tilda